top of page

UTDANNINGSMULIGHETER I E-SERVICE NORGE AS

E-Service Norge AS er godkjent lærebedrift. Vi kan tilby nødvendig opplæring for at du skal kunne ta fagbrev som Elektroreparatør. Hvis du allerede har et fagbrev og vil prøve noe nytt, kan vi tilby deg stilling som praksiskandidat så lenge denne ordningen er operativ. Praksiskandidat forutsetter grunnutdanning innen elektro.
Hvis du er skoleelev og går på Elektro, kan vi ta deg i mot på utplassering.

LÆRLING

Hardware Tools

Det er stor etterspørsel etter fagfolk i denne bransjen, så her har du en mulighet til å skaffe deg en utdannelse som vil holde i arbeidsmarkedet i mange år framover.
Som lærling vil du få full opplæring på alle områder. Vi jobber tett med lærlingeetaten for å forsikre at oppgavene du utfører er i samsvar med pensum.
Ta kontakt for mer informasjon.

PRAKSISKANDIDAT

Appliance Repairs

Hvis du har bakgrunn innen elektro og har lyst til å prøve noe annet, så er løsningen praksisordningen. Under praksisordningen stilles det krav om bestått skriftlig eksamen før man kan gå opp til fagprøve. Praksistid kommer ann på hva du har som utdanning samt hvilket fylke du sogner til. Ta kontakt med fylkeskommunen for mer informasjon. Som praksiskandidat vil du få samme opplæring som en lærling da pensum er det samme. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

SKOLEELEV PÅ UTPLASSERING

Voltmeter

Når du er utplassert hos oss, får du være med en av våre teknikere ut på oppdrag. Du får et innblikk i hvordan en elektroreparatør jobber, samt at du får utføre enkle oppgaver sammen med den som har ansvaret for deg på vårt verksted.
Du må selv stille med egnet arbeidstøy.
Snakk med læreren din eller ta kontakt med oss direkte.

Utdanning: Services
bottom of page